REKISTERISELOSTE HENKILÖTIETOLAKI 8523/1999 10

Laadittu 25.6.2018
 
Rekisterinpitäjä
Nora Bisi
MIELI DESIGN

Kaivokatu 12
18100 HEINOLA

+358 45 125 1243
[email protected]

Rekisterin nimi
Mieli Design -verkkokaupan asiakasrekisteri
 
Rekisterin käyttötarkoitus

Mieli Design kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja kadonneiden pakettien seurannan edellyttämissä tarkoituksissa. Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai rekisterinpitäjälle (Nora Bisi) numeroon +358451251243.

Rekisterin käyttötarkoitus on Mieli Designin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse ja henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Yritysasiakasrekisteri: henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot; henkilön asema/tehtävänimike, yrityksen nimi, y-tunnus, alv-numero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Tietojen tarkistusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia puutteellisten tai virheellisten tietojen korjaamista. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jolloin rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää vaaditut tiedot ilman aiheetonta viivästystä.

Rekisteri tietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Esim. kirjanpitotositteiden säilytysaika on 6 vuotta.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Rekisteröityä henkilöä tai yritystä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä heti sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Asiakastiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen, tilauksen teon tai asiakkaan oman ilmoituksen yhteydessä Mieli Designin tietojärjestelmään.
 
Tietojen luovutus

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi asiakassuhteen hoitamiseen lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten postitukseen, maksamiseen ja kirjanpitoon.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaate

Mieli Designin asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksu- ja pankkitiedot käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita ei tallenneta Mieli Designin tietokantaan.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ VERKKOSIVUILLA

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme luovuta kävijätietoja kolmannelle osapuolelle.

Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai asentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen tai toimivuuden.